Editorial

Sunday Morning

Editorial

Sunday Morning

Top & Dress: Lujin Zhang
Top: Gemini Tale, Dress: Claudia Li, Socks: Kiwanda Kiwanda, Shoes: Stylist's Own
Dress & Coat: Lujin Zhang
Jacket, Top & Trousers: Lujin Zhang
Blouse & Coat: Claudia Li
Jacket, Top & Trousers: Lujin Zhang
Dress: Lujin Zhang
Skirt & Top: Lujin Zhang
Top: Gemini Tale, Dress: Claudia Li
Skirt & Top: Lujin Zhang
+

Photography: Hayato Takahashi

Styling: Maki Maruko

Hair: Shino Koda

Makeup: Mika Mitamura

Model: Emma Sliwinski (Fenton Models)